Jump to content

Vítejte na našich stránkách

 

Grund Consulting poskytuje živnostníkům a firmám kvalitní servis týkající se provozu jejich podnikání. Jedná se zejména o účetní a daňové služby, mzdovou a personální agendu a s tím související finanční poradenství.

 

Pomáháme našim klientům zaměřit se na podstatu jejich podnikatelských aktivit tím, že je zbavíme starostí s každodenním provozem, administrativou a dalšími "neproduktivními" aktivitami, které jsou však pro plynulý chod firmy nezbytné.

 

Hlavní výhody, které přináší outsoursing těchto aktivit k nám

  • Úspora na mzdových nákladech – nemusíte zaměstnávat účetní na plný úvazek
  • Žádné náklady na školení – nemusíte pravidelně školit vlastní zaměstnance
  • Lepší hospodářský výsledek – cenné rady a zkušenosti jak řídit náklady a výnosy
  • Nulové náklady na software – veškerá agenda probíhá na našem software
  • Jistota a klid – dodáme ve smluvený termín veškeré potřebné výstupy (výkazy, daňová přiznání)
  • Časová úspora – komunikujeme s úřady za Vás
  • Snížení rizik – odpovědnost za případné škody přebíráme my
  • Diskrétnost a kvalita – je pro nás samozřejmostí
  • Bezpečí – doklady elektronizujeme a zálohujeme